שיטת החיבור של כל העולם

הקישור שיטת בסין

טל: (0086)(755)(83280295)

פקס: (0086)(755)(83274885)

E-Mail: Admin@MostChip.com

Linkman: Miss. Cynthia

MSN:Admin@MostChip.com

שיטת החיבור ב הונג קונג

טל: (852)(22434834)

פקס: (852)(22434258)

E-Mail: hk@MostChip.com

Linkman: Mr. Huang

הקישור שיטת בהודו

טל: (0091)(44)(28442780)

פקס: (0091)(44)(28446567)

E-Mail: india@MostChip.com

Linkman:A.G. Rajan